BLAVATSKY DE GEHEIME LEER PDF

Blavatsky’s masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human evolution, as well as science, religion, and mythology. Based on the Stanzas of. De Geheime Leer: de Samenvatting van Wetenschap, Godsdienst en Wijsbegeerte; Deel III. [H. P. Blavatsky] on *FREE* shipping on qualifying. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic.

Author: Brakora Kigarg
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 2 December 2015
Pages: 333
PDF File Size: 1.6 Mb
ePub File Size: 16.85 Mb
ISBN: 910-1-99655-924-7
Downloads: 50566
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazurr

In was HPB voor de derde maal in Tibet, i. Toen Helena 10 jaar oud was overleed haar moeder 6 juli Judge en anderen de Theosophical Society op.

In Londonop 12 augustus haar 20e verjaardag ontmoette zij meester Morya, een lange man 2,03 m uit Indiadie eerder in haar dromen was verschenen. Periode in India From this point of view theosophy could be considered one of the most universal currents that exist.

During her life she was accused of manipulating paranormal phenomena. All of our thoughts lder actions put blzvatsky cause in motion the consequences of which determine our lives, for good or ill.

Een introductie tot de geheime leer / druk 2

Blavatsky co-founded the Theosophical Society. Dit verklaart waarom zij zo hardnekkig aan de naam Blavatsky heeft vastgehouden. Geeime broertje Sasja strief op twee jarige leeftijd. Haar eigen naam was Helena Petrovna von Hahn. Tijdens de verloving sloeg Helena op de vlucht, maar werd achterhaald, na het huwelijk ondernam zij d vluchtpogingen, waarvan er uiteindelijk een slaagde.

Pas in zou ze het weer aandurven om er terug te keren, uit angst dat Nikifor zijn huwelijkse rechten zou opeisen.

Een introductie tot de geheime leer van H.P. Blavatsky – Helena Petrovna Blavatsky – Google Books

December vertrok ze met Olcott naar het Indiase Bombay. Daar kreeg ze van haar meester opdracht om naar New York te gaan. Er zijn zelfs berichten dat ze in deze periode een jaar bij haar echtgenoot, Nikifor Blavatsky, zou hebben gewoond.

  JRC4580D DATASHEET PDF

Oprichting Theosofische Vereniging Eind begon ze haar eerste artikelen te schrijven.

Dit huwelijk was eigenlijk onwettig omdat ten onrechte was aangenomen dat Nikifor Blavatsky, waarmee HPB nog altijd wettig getrouwd was, dood zou zijn. She also wrote occult tales.

Pas in zou ze Tibet bereiken voor haar occulte training. Daarom ging haar moeder in bij de grootouders De Fadeyev wonen in Saratov, Rusland gehemie de Wolga. To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or colour.

Haar echtgenoot heette Nikifor Vassilyevich Blavatsky gestorven na mogelijk rond Blavatsky gehwime the Theosophy in the Western world. Zij was de oudste in een gezin van drie kinderen. Tussen en reisden zij en Olcott door India en Ceylon, waar ze overal lezingen gaven en loges oprichtten. Op 3 november was ze aanwezig bij de slag van Mentana tussen de strijdkrachten van Garibaldi en de Pauselijke troepen. Het schijnt dat ze bij haar dood in veel kopij had gereedgemaakt voor nog twee delen, maar dat is nooit boven tafel gekomen.

TanAcademy

Op 17 december werd het hoofdkwartier naar Adyar overgebracht, nabij Madraswaar het tot op heden nog gevestigd is. On a bookshelf her books written would take a little more than one meter. It was self-described as ” Terug naar Het Geheimme Basis. In vertrekt ze definitief naar West-Europa. Meerdere verhuizingen zouden volgen, omdat haar vader als officier bij de artillerie regelmatig werd overgeplaatst.

In begon ze met de esoterische school. De brieven stuks zouden later, in gepubliceerd worden door A. Hierop ging ze weer op reis.

  JXTA TUTORIAL PDF

The Blavatsky Blogger. Levensbeschrijving van H P Blavatsky

In verhuisden haar ouders naar Romankov, een garnizoenstadje in de buurt. She is also known as Madame Blavatsky. Dutch and Dutch Language Theosophical Websites.

Eind begon ze haar eerste artikelen te schrijven. Het huwelijk tussen haar ouders was niet best, haar moeder had een zwakke gezondheid, en kon niet wennen aan de vele overplaatsingen.

Ze schrijft de Geheime Leer, een jarenlang project dat in voltooid is met de publicatie van de eerste twee delen. In publiceerde ze de ‘Sleutel tot Theosofie’ en de ‘Stem der Stilte’. HPB heeft eens aan een jeugdvriend geschreven dat ze deze reeds voor haar 15e had gelezen.

In richte zij samen met Olcott, William Q. In the 17 years that she wrote she was particularly productive despite the fact that she was frequently ill. In reist ze heen en weer naar Europa. Wel blijkt uit vele getuigenissen van haar familie, vooral van haar zus Vera, dat zij in grote paranormale vermogens had, die zij echter pas in volledig beheerste.

Haar moeder was prinses Helena Andreyevna von Hahn eigen naam: Atlantis also took an important place in her cosmogony: To encourage the study of comparative religion, philosophy, and science. Vanaf tot had ze een soort retraite in Rusland, vooral de Kaukasus. She also wrote many articles which are included in the H. Daarop hebben haar grootouders de opvoeding voortgezet.