DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Brarr Jugore
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 26 January 2014
Pages: 38
PDF File Size: 5.3 Mb
ePub File Size: 12.4 Mb
ISBN: 484-4-83854-229-1
Downloads: 15051
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doubar

Niti jedan od entiteta nece uspostavljati kontrole na granicnim crtama izmedju entiteta. Stranke ce omoguciti protok informacija potrebnih izbjeglicama i prognanicima, kako bi oni mogli informirano prosuditi o lokalnim uvjetima za povratak.

Stranke su se slozile: Konvencija o pravima djeteta Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: To ce splrazum povlacenje dovrsiti u roku od trideset 30 dana po prijenosu ovlasti. Ombudsman moze prisustvovati saslusanjima u upravnim stvarima i sastancima drugih tijela te moze uci i pregledati bilo koje mjesto gdje borave osobe lisene slobode ili gdje one rade.

U ime Republike Hrvatske zelim Vas uvjeriti da ce Republika Hrvatska poduzeti tekstt potrebne korake, u skladu sa suverenitetom, teritorijalnom cjelovitoscu i politickom neovisnoscu BiH, kako bi osigurala da osobe ili organizacije u BiH, koje su pod njezinim nadzorom ili na koje ona ima utjecaja, postuju u potpunosti i pridrzavaju se odredaba ranije spomenutih aneksa. Opci okvirni sporazum o BiH Aneks 1-A: Osoblje l Visoki predstavnik imenuje osoblje, ako smatra da je to potrebno, koje bi mu pomoglo pri provodjenju navedenih zadataka.

Snage koje se ne prerazmjeste, ne povuku, ne prerazmjeste ili ne prekinu prijetece ili potencijalno prijetece aktivnosti nakon navedenog zahtjeva IFOR-a izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja, sukladno uvjetima koji su izlozeni u Clanku 1.

  DVORETSKY SECRETS OF CHESS TRAINING PDF

Republika Srpska (–) – Wikipedia

Taj Odbor ce iz svojih redova izabrati guvernera na sest godina. Predsjednistvo Predsjednistvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri clana: Stranke se takodjer obvezuju da ce razoruzati i raspustiti sve naoruzane skupine civila osim odobrenih policijskih snaga u roku od 30 dana po prijenosu ovlasti.

NATO-u ce biti dopusteno uvoziti i izvoziti, bez carine ili drugih ogranicenja, opremu, namirnice i materijale potrebne za Operaciju, s time da ce NATO sluzbeno koristiti navedenu robu ili je prodavati u vojnim trgovinama ili kantinama za osoblje NATO-a. Suradnja Duznosnici i tijela Stranaka, njihovih kantona i opcina, te svaki pojedinac koji djeluje po odobrenju takvog duznosnika ili tijela, moraju u potpunosti suradjivati s komisijom, ukljucujuci pruzanje trazenih obavijesti i drugu pomoc.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Rijeke 1 Tamo gdje granicna crta izmedju entiteta slijedi rijeku, crta ce slijediti prirodne promjene nanosi ili erozija u rijecnom toku, osim ako se dogovori drugacije.

Predsjednik Europskog suda za ljudska prava ce odrediti preostale clanove, svakog na razdoblje od cetiri godine te odrediti jednog od tih clanova za predsjednika. Teksy dok se izgradnja navedene ceste ne dovrsi, oba ce se entiteta koristiti dvjema privremenim rutama.

U ime SRJ zelim Vas uvjeriti da ce SRJ poduzeti sve potrebne korake, u skladu sa suverenitetom, teritorijalnom cjelovitoscu i politickom neovisnoscu BiH, kako bi osigurala da Republika Srpska postuje u potpunosti i pridrzava se odredaba ranije spomenutih aneksa.

NATO, njegova imovina i sredstva uziat ce nadalje povlastice i imunitete navedene u toj konvenciji te kako je navedeno u ovom sporazumu. Te odluke dejtonskk, podlozno doljnjem stavku dmogu donositi dva clana kad sva nastojanja da se postigne konsenzus ostanu bez rezultata.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Posto entitet kojemu se prenosi podrucje zauzme podrucje, IFOR ce uspostaviti novu Zonu razdvajanja duz granicne linije izmedju eniteta kako je naznaceno na karti u Prilogu A, a Stranke ce se pridrzavati istih ogranicenja, u odnosu na prisutnost snaga i oruzja u toj Zoni, koja vrijede za Dogovorenu zonu prekida vatre i razdvajanja. Bosna i Hercegovina 1 Kontinuitet. Oni u skladu s Aneksom 7 Opceg okvirnom sporazumu imaju pravo na povrat imovine koje su bili liseni tijekom neprijateljstava od Poznato mi je da zainteresirane zemlje kane potaknuti medjunarodne prijevoznike da svoje letove prosire i na ova odredista.

  ASTM D420 PDF

Ombudsman ce biti odgovoran za izbor vlastitog osoblja. Ovaj Sporazum stupa na snagu potpisivanjem. Izbori ce se odrzati na datum sest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog sporazuma “dan izbora” ili, ako OESS utvrdi da je odgadjanje potrebno, ne kasnije od devet mjeseci nakon njegova stupanja na snagu.

Prostorije i oprema, osoblje i troskovi 1 Komisija ce imati odgovarajuce prostorije i opremu, te profesionalno osposobljeno osoblje s iskustvom u administrativnim, bankarskim i pravnim poslovima koje ce joj pomoci pri obavljanju funkcija. Ostala javna poduzeca Stranke mogu odluciti, po preporuci Komisije, da koriste osnivanje transportnog poduzeca kao model za osnivanje drugih zajednickih javnih poduzeca, kao sto su ona za upravljanjem komunalnim djelatnostima, energetikom, postanskim i komunikacijskim uslugama.

Izvrsni sluzbenik mora postivati naredbe Ombudsmana i predsjednika Vijeca u stvarima koje se ticu njihovog administrativnog i profesionalnog osoblja.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場-

Njegove ce djelatnosti koordinirati Visoki predstavnik kako je navedeno u Aneksu 10 Opceg okvirnog sporazuma. Kad odluka Vijeca u punom sastavu rezultira izjednacenim brojem glasova odlucujuci glas daje predsjednik Vijeca. Moja ce Vlada u potpunosti suradjivati s tom komisijom. Bosna i Hercegovina ostaje ili postaje strankom medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava.